Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

15 Temmuz Darbe Girişimi Çalışmaları

SETA Vakfı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hazırlanan analiz, perspektif, rapor ve kitap çalışmalarını bu bölümde bulabilirsiniz.

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

15 Temmuz Logo

Önceki Sonraki
FETÖ’nün Alevi Ajandası

FETÖ’nün Alevi Ajandası

Nigar Tuğsuz ANALİZ, Aralık, 2016

Özet

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği kanlı darbe girişiminden sonra her geçen gün daha fazla deşifre olan ilişki ağları örgütün toplumun ve siyasetin her alanına hakim olma çabasını irili ufaklı planlara dönüştürdüğü ve son otuz yıla yaydığını göstermektedir. FETÖ toplumdaki çeşitli dini ve etnik kimlikler, alt ve üst sınıflar, kültürel bölünmeler ve mesleki örgütlenmelere ilişkin kısa ve uzun dönemli hedefler gütmüştür. Türkiye’de Aleviler hem kimlik hem de din-devlet ilişkileri ile ilgili tartışmaların kesişim noktasında yer alır. FETÖ Alevi meselesi ile son yıllarda yoğun olarak ilgilenmeye başlamış ve bu alanda birbirini takip eden projeler geliştirmiştir. Bu projeler bugünden bakıldığında açık ve gizli yönleri ortaya çıkartılan ve çıkartılmayı bekleyen detaylara sahiptir. Bu analiz FETÖ’nün 2013 yılından bu yana ana gündemlerinden biri olan Alevilikle ilgili projelerine özellikle Alevilik konulu Abant toplantıları, cami-cemevi projesi ve sahte Alevi dernekleri meselelerine odaklanmaktadır.

FETÖ’nün Alevilikle ilgili projelerinin yoğunlaştığı 2013 sonrası dönem aynı zamanda örgütün hedeflerinin görünür olduğu ve Türkiye siyasetinde illegal yöntemleri kullandığı yıllara denk gelmektedir. Bu yönüyle bu projeler kapsamında yürütülen faaliyetlerin içeriği daha da ilgi çekicidir. Projeleri yürüten kişiler, ilişki ağları ve söylemleri meselenin birinci yönünü, Türkiye siyasetinde denk geldiği dönemin parametreleri ise ikinci yönünü oluşturmaktadır. Bundan dolayı sözü edilen projeleri ele alırken Türkiye’nin siyasi atmosferine ve FETÖ ile ilgili toplumsal ve siyasal gelişmelere de odaklanmak gerekmektedir.

30 Ocak 2016 tarihli son Abant toplantısına daha çok marjinal akademisyen, köşe yazarı ve basın mensupları, CHP ve HDP’li siyasetçiler katılmıştır. Katılımcı profilindeki değişim platformun ideolojik çizgisindeki dönüşümü göstermektedir.

Nigar Tuğsuz
Nigar Tuğsuz

İçindekiler

ÖZET

GİRİŞ

YÜKSELEN ERDOĞAN KARŞITLIĞI: ÖRGÜTÜN GÖRMEZDEN GELINMESI

ÖRGÜTÜN HAREKET TARZI VE FAALIYET ALANLARI

ALEVILIKLE ILGILI FAALIYETLERDE YOĞUNLAŞMA: 2013-2016

ABANT TOPLANTILARI
CAMI-CEMEVI PROJESI
SAHTE ALEVI DERNEKLERI

SONUÇ
PDF Dosyası için tıklayınız