Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

15 Temmuz Darbe Girişimi Çalışmaları

SETA Vakfı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hazırlanan analiz, perspektif, rapor ve kitap çalışmalarını bu bölümde bulabilirsiniz.

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

15 Temmuz Logo

Önceki Sonraki
15 Temmuz: Başarısız Bir Darbe Girişiminin Ekonomi Politiği

15 Temmuz: Başarısız Bir Darbe Girişiminin Ekonomi Politiği

Sadık Ünay, Şerif Dilek ANALİZ, Ocak, 2017

Özet

Bu çalışma 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye demokrasisine karşı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından girişilen başarısız askeri darbe teşebbüsünün ekonomi politik arka planını analiz etmektedir. Türkiye’de yaşanan darbe süreçlerinin tarihsel gelişimine bakıldığında darbelerin genellikle ekonomik daralma dönemlerine denk geldikleri, ekonomi politikaları açısından ciddi hasarlara yol açtıkları ve konjonktürel dalgalanmaları tetikledikleri görülmektedir. Ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların ardından gelen askeri müdahaleler yaklaşık on yıllık aralıklarla istikrarsızlık ortamlarından beslenmiş ve bunları derinleştirmiştir.

Türkiye’nin demokratik normalleşmeyi birçok yönüyle sağladığı, siyasi istikrar ve makro-ekonomik yönetişimin güçlü biçimde sürdüğü bir ortamda gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimi ise darbeler tarihinin kıstaslarıyla bile rasyonel bir temelden yoksundur. Seçilmiş demokratik irade ve millet egemenliğine karşı kalkışılan bu darbe girişimi ekonomi politik anlamda hiçbir somut istikrarsızlık ya da kriz zeminine oturmadığı gibi toplumun temsil kabiliyeti olan hiçbir kesiminden de meşruiyet desteği alamamıştır.

Darbelerin temel sebepleri üzerine geliştiri- len ekonomik teorilerde vurgulanan ana fikir kötü ekonomik performansın önemli ölçüde darbe riskini artırdığı yönündedir.

Bu analiz darbe girişimine gidilen sürecin ekonomi politik değerlendirmesi üzerinde durmanın yanı sıra darbe girişimini koordine eden FETÖ’nün devasa ekonomik gücünü de ele almaya çalışmakta, darbe girişimi sonrası ekonomi bürokrasisi ve Merkez Bankası’nın etkin yönetişimi, güven verici açıklamaları ve iş dünyasının tek ses olarak hareket etmesi sayesinde piyasalarda sağlanan istikrarı da detaylı olarak ortaya koymaktadır. Vurgulanan ana fikir demokratik kanallarla sağlanan siyasi istikrar devam ederken gerçekleştirilmek istenen bu tür kalkışmaların hiçbir şekilde toplumsal meşruiyet ve yaygın sosyal destek bulamayacağıdır.

Sadık Ünay
Sadık Ünay
Şerif Dilek
Şerif Dilek

İçindekiler

ÖZET

GİRİŞ

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ASKERİ DARBE-EKONOMİ İLİŞKİSİNE DAİR YAKLAŞIMLAR

ASKERİ VESAYET VE KURUMLARI

2000’Lİ YILLARDA EKONOMİ VE DARBE GİRİŞİMİNİN SOSYO-EKONOMİK ALTYAPISI

FETÖ İLE KURUMSAL MÜCADELENİN ÖNEMİ

15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE PİYASALARIN TEPKİSİ

SONUÇ: DARBELERE KURUMSAL VE TOPLUMSAL DİRENİŞİN ÖNEMİ
PDF Dosyası için tıklayınız