Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

15 Temmuz Darbe Girişimi Çalışmaları

SETA Vakfı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hazırlanan analiz, perspektif, rapor ve kitap çalışmalarını bu bölümde bulabilirsiniz.

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

15 Temmuz Logo

Önceki Sonraki
TSK’nın Reformu: Sivil-Asker İlişkilerinin Dönüşümü İçin Bir Yol Haritası

TSK’nın Reformu: Sivil-Asker İlişkilerinin Dönüşümü İçin Bir Yol Haritası

Yusuf ALABARDA ANALİZ, Ağustos, 2016

Özet

Bu analizin amacı; milletin çıkarlarını korumak maksadıyla millet tarafından silahlandırılan silahlı gücün, gözetim ve denetimine yönelik ihdas edilmesi gereken sistemsel mekanizmalar ve bu mekanizmaların oluşturulması aşamasında atılması gereken adımlara bir ışık tutmaktır. Analizin kapsamı silahlı güç kategorisindeki Jandarma, emniyet, istihbarat örgütleri ve özel güvenlik firmalarını ihtiva etmemekte, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (Kara, Hava, Deniz) içermektedir. Bu bağlamda önce “Güvenlik Sektörü Reformları” (GSR) kavramının nasıl ortaya çıktığı anlatılmıştır. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugünkü durumu ve otonom alanları ele alınmıştır. Son olarak gelişmiş demokrasilere uygun sivil-asker ilişkileri için çeşitli öneriler getirilmiştir.

TSK’nın yurt sathına yerleşme şekli hiçbir sivil gözetime, sorgulamaya, hesap verebilirlik ilkesine dayanmaksızın, nakıs stratejik askeri analizler doğrultusunda Soğuk Savaş dönemi mantalitesi ile devam ettirilmektedir.

Sertaç Timur Demir
Yusuf ALABARDA

İçindekiler

ÖZET

GİRİŞ

GÜVENLIK SEKTÖRÜ REFORMLARI

GÜVENLIK SEKTÖRÜ REFORMLARI KAPSAMINDA TSK

TSK’NIN KURUMSAL OTONOM ALANLARI

ÇÖZÜM ÖNERILERI

SONUÇ
PDF Dosyası için tıklayınız