Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

15 Temmuz Darbe Girişimi Çalışmaları

SETA Vakfı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hazırlanan analiz, perspektif, rapor ve kitap çalışmalarını bu bölümde bulabilirsiniz.

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

15 Temmuz Logo

Önceki Sonraki
Perspektif: Dünyada Arındırma Politikaları ve Devletin FETÖ’den Arındırılması

Dünyada Arındırma Politikaları ve Devletin FETÖ’den Arındırılması

Serdar Gülener Perspektif: Eylül, 2016

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’yle ilişkisi belirlenen binlerce kamu görevlisine girişimin hemen ertesinde görevlerinden el çektirilmiştir. Bunlardan bir kısmına gözaltına alma ve tutuklama gibi hukuki tedbirler uygulanmıştır. Son açıklanan rakamlara göre FETÖ ile mücadele kapsamında açığa alınan kamu personeli sayısı yaklaşık olarak 90 bin kişidir. Haklarında işlem yapılan personel içinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı olduğu kadar, hakim, savcı, öğretmen, akademisyen vb. meslek mensupları da yer almaktadır.

Söz konusu uygulamalar devletin FETÖ’ye karşı giriştiği bu mücadeledeki kararlılığını göstermenin yanı sıra anayasal düzeni ve bu çerçevede devletin “demokratik hukuk devleti” niteliğini yıkmaya teşebbüs eden bir örgüte karşı verildiğinden aynı zamanda bir beka mücadelesi olarak da kabul edilmelidir. Pratikte ortaya koyduğu başka bir sonuç ise devlet kademelerine sızmış bir terör örgütü mensuplarının bugün ve gelecekte benzeri hareketler içine girmelerinin engellenmesi adına devletin FETÖ’den arındırılmasıdır.

Türkiye açısından devletin FETÖ’den arındırılması (FETÖ-süzleştirilmesi) kamu kurumlarının bundan sonra etkin bir biçimde işlemesinin vazgeçilmez bir unsuru olmak bir tarafa Türkiye’nin terörle mücadelesinin de önemli sacayaklarından birisi olarak kabul edilmelidir.

Bu çalışmada FETÖ ile girişilen mücadelede izlenen yöntemlerin devletin bir terör örgütünden arındırılması (lustration) politikasının çerçevesi çizilerek, mevcut uygulamaların bu çerçevede nereye konumlandırılabileceği değerlendirilecektir.

Serdar Gülener
Serdar Gülener

İçindekiler

Dünyada arındırma (lustration system) politikalarına dair karşılaştırmalı örneklere bakıldığında örgütlü bir şekilde suça ve ihlale bulaşan kamu görevlilerinin devletten arındırılmasında kullanılan yöntemler nelerdir

Devletin FETÖ’den arındırılmasında bu yöntemlerden hangisi uygulanmakta ve nasıl bir politika izlenmektedir?

Devletin FETÖ’den arındırılmasında bundan sonra atılacak adımlar neler olmalıdır?
PDF Dosyası için tıklayınız